KERKDIENSTEN
Zondag 20 maart

10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Palmzondag, Palmpaasoptocht

Donderdag 24 maart
Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Paasviering en Heilig Avondmaal

19.30 uur kerk, ds. Elise Roth-Wijnands, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal.

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur, kerkenraad – mw. Jopie Tankink, m.m.v. John Wils zang en gitaar

Zaterdag 26 maart Paaswake
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbbenk, Vorden

Zondag 27 maart 1e Paasdag
9.45 uur Samenzang, 10.00 uur aanvang dienst, ds. Elise Roth-Wijnands, m.m.v. Heleen Hendriksen en Joanne Grooten zang, Erwin Heinen gitaar

Zondag 3 april
10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon, Wassenaar

BIJ DE DIENSTEN
Deze week hebben de inwoners van Hummelo (en een aantal buiten Hummelo) de Paasfolder ontvangen. Hierin staan alle activiteiten en diensten rond Pasen vermeld. Zoals u ziet, is het overzicht van de paasfolder ook onder dit bericht geplaatst.
Graag willen we u en jullie attenderen op de samenzang voorafgaande aan de dienst op 1e Paasdag. Onze predikant vertelt meer hierover in haar bijdrage. Om kwart voor tien beginnen we te zingen en te luisteren.
Dan graag extra aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag, waaraan John Wils met zang en gitaar zal deelnemen. Het belooft een bijzondere dienst te worden.
Mocht u willen weten wie de koster is in de diensten, dan kunt u dat even vragen aan de scriba.

Pasen

Ik zie het licht,
niet van de dag die was,
niet van vandaag,
het licht van de nieuwe morgen.
Het komt op mij toe,
het schept toekomst, in mij.
Het licht stroomt binnen,
ik adem het in-
ik leef?

Ik leef!

Martin Hoondert, universitair docent Tilburg, schreef bovenstaande gedachte bij Pasen. Het is een inspirerende tekst. Wie is die 'ik'? Is het de lezer? Zou het misschien Jezus zijn?
In deze laatste dagen voor Pasen volgen we de gebeurtenissen die Jezus heeft moeten doorstaan op de voet. We leven als het ware mee en soms houden we onze adem ook in. Vooral op Goede Vrijdag, als we het sterven van Christus herdenken, als we in onze kerk het Paaslicht doven en de gedoofde kaars naar buiten dragen. Om dan in de Paasnacht de nieuwe kaars brandende binnen te dragen: Het licht stroomt binnen, ik adem het in. Op Paasmorgen ontwaakt de nieuwe dag, het licht van de nieuwe morgen. Ik leef? Ik leef!
U zij de glorie opgestane Heer.
Tijdens onze samenzang om 9.45 op eerste Paasdag zullen we tussen de liederen door enkele korte gedachten/gedichten horen. Hermien Langeler en Heleen Hendriksen zullen dit voor ons verzorgen.
Om 10.00 uur begint de extra feestelijke Paasdienst: we zijn heel blij dat ons kerkenraadslid Heleen Hendriksen met Joanne Grooten en Erwin Heinen komen musiceren!

Het licht van Pasen schept toekomst in ons: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!!

Ds Elise Roth-Wijnands

Maandelijkse kerkdienst in Hyndendael
24 Maart Witte Donderdag zal ds Elise Roth de dienst leiden in Zorgcentrum Hyndendael. U, bewoners van het huis, aanleunwoningen, gasten uit het dorp, maar ook buiten de grenzen van Hummelo, zijn van harte uitgenodigd, samen op weg naar Pasen te gaan om het lijden van Jezus Christus te gedenken. Het is ook een mooi begin dat we samen mogen komen in Hyndendael, om zo de komende diensten samen te zijn. We mogen gaan naar het licht dat Jezus ons zal geven met zijn terugkomen op aarde, met zijn licht onze weg te verlichten waar die weg ook zal gaan.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, Psalm 119 vers 105, laten wij met die gedachten samen de lijdensweg opgaan. Ik hoop u allen dan ook te mogen begroeten,Witte donderdag, inloop 14.30 uur met koffie/thee, de dienst begint om 15.00 uur.
En voor wie geen vervoer heeft neem contact op met uw wijkouderling, zij helpt u verder.

Jopie Tankink-Ligtenbarg, wijkouderling Hyndendael

Kinderkerk
Op 20 maart is het palmpasen en komen de kinderen met hun versierde stok in de kerk. Daarna gaan ze naar de Woordhof om eieren te zoeken. Voor degene die het gouden ei vindt is er een leuke verrassing. Alle kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen met het vinden van de eieren. Om 10.45 uur begint de optocht vooraf gegaan door muziekvereniging de Eendracht. Na afloop van de optocht is er voor ieder kind met een versierde stok de bekende verrassing.
Op paasmorgen beginnen we in de kerk en daarna gaan we samen met de jongeren van JC van de paasmaaltijd genieten in de Ruimte. Er zal een mooie presentatie worden verzorgd door Natalie. We hopen er een gezellige maaltijd van te maken.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel.0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Verhuisbericht
Mevr. M. Dun-van Hout komt wonen op kamer nr. 6 in Zorgcentrum Hyndendael, een goede tijd toegewenst, welkom in ons midden.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 6 maart is de bloemengroet gebracht naar Geke Rexwinkel, Bakkerstraat en op zondag 13 maart naar Joke Jolink, De Veldhof

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Eén van de projecten die door de kerk via de diaconie gesteund wordt is het ‘Poor People’s Fund.

Van de voorzitter van deze stichting hebben we onderstaand dankwoord ontvangen:

Bij deze wil ik de PKN gemeente in Hummelo bedanken voor de voortgezette steun.
Van 8 december tot 26 februari ben ik in Oeganda geweest,waar ik veel heb kunnen zien en beleven. Met name tekort aan onderwijs en basale gezondheidszorg in het Kabale district in zuid- west Oeganda. We helpen daar met steun aan lager onderwijs en gezondheidszorg door het helpen opleiden van onderwijzers(essen) en verpleegkundigen en vroedvrouwen. Het geld bleek zeer goed besteed.
Ik heb ook wat foto’s en video’s gemaakt om te gebruiken bij de fondsenwerving.
Ik ben erg dankbaar, dat ik daar mijn 81ste verjaardag in goede gezondheid heb mogen vieren.
Met hartelijke groeten.
Harrie van den Hout, voorzitter Poor People's Fund.

 

COLLECTES EN GIFTEN

De uitgangscollecte op 20 maart is voor het Orgelfonds.

Op 24 maart voor hetPlaatselijk diaconaal werk:De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijk diaconie. De diaconie steunt mensen in eigen gemeente die dat nodig hebben. Er worden ook regelmatig giften gegeven aan instellingen in de regio die goed werk doen op sociaal gebied zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen of hospices in onze regio. Ook wereldwijd ondersteunen wij projecten.

Op 25 maart – Goede Vrijdag, is er geen collecte.

Op 26 en 27 maart is de gebruikelijk Paascollecte. Alle collectes van harte aanbevolen.


BIJEENKOMSTEN

 

Dameskrans

Hoewel ook op de paasfolder vermeld, nog even aandacht voor de Paasmaaltijd van de Dameskrans, traditioneel op de dinsdag na Pasen (29 maart van 17.00 tot 19.00 uur in De Ruimte).

We volgen eerst de liturgie, waarbij het paasevangelie gelezen wordt, we zingen, luisteren naar gedichten en een overweging van ds. Elise Roth-Wijnands. Daarna gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd. Joop Agelink brengt zijn eigen orgeltje mee om onze samenzang te begeleiden, wat zeer op prijs gesteld wordt.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013