KERKDIENSTEN

Zondag 6 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 4e zondag in de 40-dagentijd, Doopdienst, live muziek, koffie/thee/limonade drinken na de dienst.

Zondag 13 maart
10.00 uur ds. M Leistra uit Steenderen, Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag 20 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Palmzondag, Palmpaasoptocht

Bij de diensten
We zijn verheugd dat op zondag 6 maart 2 kinderen in ons midden gedoopt zullen worden. Ds. Elise Roth leidt de dienst en er zal live muziek ten gehore worden gebracht. Na de dienst willen we graag samen koffie/thee of limonade drinken. Organist is Steef Oosterbeek.

Doopfeest!
Zondag 6 maart zullen we in onze kerk een feestelijke dienst hebben!
Evi, dochter van Iris Diesfeldt en Raoul van den Heuvel
en
Niels, zoon van Anke Jolink en Rob Gerritsen,
zullen gedoopt worden!
Het binnenbrengen van de dopelingen is altijd een heel speciaal moment. Bij ons in Hummelo gaat dat op een extra mooie manier: we kunnen immers bijna een rondje door de kerk maken, iedereen kan de kinderen dan bewonderen. Mirte zal vanuit de Kinderkerk het doopwater binnenbrengen.
Als dan de woorden "ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" klinken, wordt het geloof als het ware zichtbaar gemaakt. Vanuit die drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, geloven wij en mogen we gemeente zijn voor, door en met elkaar. We mogen dankbaar zijn dat wij dat midden in de 40 dagentijd met elkaar mogen meemaken. De periode van bezinning en inkeer geeft door het dopen van Evi en Niels een extra verdieping en verrijking.
Het belooft dan ook een feestelijke dienst te worden, met veel muziek.

Wees welkom allemaal!

Ds Elise Roth-Wijnands

Op zondag 13 maart wordt de Biddag voor Gewas en Arbeid gevierd. In deze dienst gaat ds. Leistra uit Steenderen voor, is Jan Teerink koster en bespeelt Joop Agelink het orgel.

BIDDEN VOOR GEWAS EN ARBEID
Heer wij bidden U voor gewas en arbeid
Dat er ook dit jaar genoeg eten mag zijn
Geef op Uw tijd regen en zonneschijn
Zodat er sprake is van vruchtbaarheid.

Mensen kunnen wel de zaden strooien
Toch kunnen ze geen wasdom geven
Ook al is dit wel hun doel en streven
Maar alleen U kunt de groei voltooien.

Wij willen U ook bidden voor de arbeid
En onze werkzaamheden van elke dag
Waarbij angst is voor dreigend ontslag
Want het is zo onzeker in deze tijd.

Heer, zo zijn er veel zorgen in ons leven
U kent ons, voor U is niets verborgen
Wees ons nabij iedere nieuwe morgen
En leer ons om alles aan U over te geven.
Amen.
Uit Hartenkreten

Kinderkerk
Op zondag 6 maart is er weer kinderkerk. Het is dan alweer de vierde zondag van de 40-dagentijd.
Het verhaal bij het project zal verteld worden door Anita. Het project gaat over tegenstellingen. Het thema voor deze zondag is open en dicht. Jezus vertelt een verhaal waarmee hij wat duidelijk wil maken. Zo'n verhaal noem je een gelijkenis. Een farizeeër en een tollenaar gaan bidden in de tempel en hoe dat afloopt hoor je op 6 maart.
Het wordt een heel bijzondere zondag want er worden ook twee kindjes gedoopt nl. Niels en Evi.
Kom dus allemaal, dan maken we er een fijne dienst van.
Op zondag 13 maart is er geen kinderkerk. De eerst volgende keer is dan weer op Palmzondag, 20 maart. Dan is de palmpaasoptocht en mogen alle kinderen weer helpen met eieren zoeken.
Maar eerst hopen we jullie allemaal te zien op 6 maart.

Met vriendelijke groeten namens de leiding
Anita Nusselder ( tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 21 februari is de bloemengroet gebracht naar mw. Garretsen-Jansen op Hyndendael en op 28 februari heeft mw. Siska Scholten, Smidshoek het boeket ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Koffieochtend.
Vrijdag 11 maart wordt er in de ruimte naast de kerk weer koffie geschonken. De koffie staat om 10:00 uur vers gezet voor u klaar uiteraard met iets lekkers er bij.

Henny Maalderink is uw gastvrouw.

Gemeenteavond
Op dinsdag 12 april zal er een gemeenteavond worden gehouden in dorpshuis De Ruimte, naast de kerk. Noteer deze datum graag alvast op uw kalender of in de agenda.
Voor de pauze komen allerlei kerkelijke aangelegenheden aan de orde. Over de invulling na de pauze zijn we nog in overleg.
Nu is het verzoek van de kerkenraad of u, als gemeenteleden, graag geïnformeerd wilt worden over speciale onderwerpen, zodat we gericht op uw vragen antwoord kunnen geven. De kerkrentmeesters zullen zeker iets vertellen over de stand van zaken bij de Actie Kerkbalans en hoe we ervoor staan, maar wellicht hebt u zelf nog andere vragen.
Graag horen we dit van u/jullie, s.v.p. doorgeven aan de scriba: mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de telefoon 0314 381224. Kan ook per post: H. van Zadelhoff-Besselink, Torenallee 2, 6999 DD Hummelo.

Stichting Oude Gelderse Kerken
In het voorportaal van de kerk en bij De Ruimte liggen weer exemplaren van het kwartaalblad: 'Venster'. Hierin staat o.a. een interview met dhr. Reinstra, specialist bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met als titel 'Kerken zijn emoties'. Hierbij staan 2 foto's van onze kerk, 1 van voor de verbouwing en 1 zoals het nu is. Belangstellenden kunnen dit blad meenemen.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 6 maart is voor het Werelddiaconaat:
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijk netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken.
Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. In samenwerking met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en Libanon.
Op 13 maart is de uitgangscollecte bestemd voor het plaatselijk pastoraat..

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013