KerkLevenin

Elf keer per jaar wordt het nieuwe Kerkblad KerkLevenin bezorgd bij de leden van de Protestantse Gemeente Hummelo.Drempt en Oldenkeppel.
KerkLevenin wordt gemaakt in samenwerking met de PG Drempt/Oldenkeppel en de PG Wichmond.

Editie Juni 2019

 Kerkdiensten juni    
2 juni 10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp
9 juni 10.00 uur Ds. Elise Roth-Wijnands
16 juni 10.00 uur Mw. Gea Haan
23 juni 10.00 uur Ds. Elise Roth-Wijnands
27 juni 10.00 uur Ds. Elise Roth-Wijnands
30 juni    10.00 uur Ds. van der Boon

Editie Mei 2019

Editie April 2019

Editie Maart 2019

Editie Februari 2019

Editie Januari 2019 

 

 

 

 

 

 


 

Kerst 2018

en Jaarwisseling 2018-2019  

in de kerk van Hummelo

UITNODIGING

Advent… Zie je het al? In de verte?
Een lichtje zo klein, zo zwak dat je het bijna niet kunt zien. Maar kijk, het is er!
En ineens ziet alles er anders uit… Er is weer hoop! Er is een richting die we op kunnen…
Houd het roer vast en blijf kijken naar dat licht!
Zoals we uitkijken naar de geboorte van Jezus, naar vrede op aarde, zo zoeken we naar een lichtpuntje in het donker. We zoeken naar land, we zoeken naar stevige grond, naar houvast op de ruwe zee. En het licht wijst ons de weg.
Advent: we kijken uit naar het licht en elke week wòrdt het een beetje lichter!

Hoopgevende tijd gewenst!

ds. Elise Roth-Wijnands

VERWACHTEN - VIEREN - GEDENKEN 

Deze drie woorden lopen als een rode draad door de decembermaand.
2 december, de eerste zondag van de advent, breekt de periode van verwachten aan.
Midden in onze soms zo gebroken wereld richten we ons op een lichtje aan de horizon.
Een lichtje dat steeds helderder wordt. Iedere adventszondag steken we in de kerk
een adventskaars aan, zo wordt het letterlijk lichter om ons heen. Verwachtingsvol kijken
we uit naar dat wondermooie moment: de komst van het Kindje in de stal in Bethlehem! We vieren met de geboorte van Jezus de hoop op een nieuw begin. 

Voordat de kerstnachtdienst begint, is er een herdertjestocht door ons dorp. We zijn zo allemaal op weg naar Bethlehem. Want daar in die donkere nacht ging de hemel open! “Ere zij God”, zong het engelenkoor. In de kerstnachtdienst zullen wij natuurlijk dit prachtige engelenlied vol overgave zingen! Het koor Enjoy uit Steenderen zal in deze dienst haar muzikale medewerking verlenen. 

Kerstmorgen verwelkomen we De Lofstem uit Wittebrink-Zelhem. 

December is ook een maand van gedenken.
In onze gemeente zijn we gewend gezamenlijk het jaar in de kerk op oudejaarsdag af te sluiten. Al onze ervaringen en gedachten brengen we dan samen voor God. We staan stil bij de wonderen van het leven: geboorte en doop, liefde en vriendschap, maar ook delen we ons verdriet met elkaar.
We mogen ons daarbij getroost en gesterkt voelen door onderlinge verbondenheid.

Collega Reinier Kleijer stuurde mij een lied dat hij onlangs maakte speciaal voor Allerzielen/ Eeuwigheidszondag op de melodie van Lied 942 (Ik sta voor U in leegte en gemis): 

“Wij treuren samen om wie niet meer zijn.”
Wij treuren samen om wie niet meer zijn,
hun namen noemen wij met zoveel woorden.
Wie peilt de onzegbare stille pijn
om het gemis van hen die bij ons hoorden?
Wij bidden dat U met Uw liefde schijnt
over hen die wij aan de dood verloren. 

Iedere naam heeft een geschiedenis,
de jaren die wij met elkander deelden,
ervaringen die niet worden gewist,
herinneringen die ons blijven strelen,
alles wat ons zo kostbaar was en is
en niemand ons ooit zal kunnen ontstelen. 

Vooral in de decembermaand komt het gemis vaak zo sterk naar voren. Bidden we om kracht en vertrouwen om de schitteringen in het leven te blijven zien.
Verwachtingsvol kijken wij uit en gaan wij op zoek naar God. God die ieder mens ziet zoals hij of zij is.
God die ons beschermt en ondersteunt, vandaag en morgen!

Vrede en alle goeds! 

- Ds. Elise Roth-Wijnands

KERKDIENSTEN:

Zondag 4 november 10.00 uur: voorganger Mw. Netty Hengeveld, Eibergen. Organist Ap Addink. Koster Gerrit Minkhorst.

Zondag 11 november 10.00 uur: voorganger Ds. Elise Roth-Wijnands. Organist Joop Agelink. Koster Jan Teerink. Viering Dankdag voor Gewas en Arbeid. Er staat dan een tafel vol oogstproducten, die na de dienst tegen een vrijwillige bijdrage gekocht kunnen worden. In de Ruimte is er koffie en thee.
Producten voor de oogstuitstalling worden op zaterdag 10 november van 10.00 - 12.00 uur in de kerk in ontvangst genomen door de voorbereidingscommissie.
De opbrengst is voor de muziekcommissie.

Zondag 18 november 10.00 uur: voorganger Reinier Kleijer, Haren. Organist Atze Douma. Koster Ab de Vries.

Zondag 25 november 10.00 uur, laatste zondag kerkelijk jaar: voorganger dhr. H. Dijkman, Vorden 

Donderdag 29 november 15.00 uur, kerkdienst Hyndendael: voorganger dhr. H. Dijkman, Vorden. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Kinderkerk:
Op 28 oktober is er kinderkerk en op 11 en 25 november.
Op 11 november is het dankzondag met de oogstuitstalling. De kinderkerk gaar daar ook een bijdrage aan leveren met onze pompoenen. Op 25 november wordt uitleg gegeven over alles wat met advent en kerst heeft te maken.

 

KERKDIENSTEN:

Zondag 7 oktober 10.00 uur: Voorganger Ds. Elise Roth-Wijnands. Organist Steef Oosterbeek.
Uitgangscollect: Kerk en Israël.

Zondag 14 oktober 10.00 uur: Voorganger Mw. Gea Haan, Toldijk. Organist Ap Addink en koster Ab de Vries.
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat Kerk in Actie.

Zondag 21 oktober 10.00 uur: Voorganger Pastor Rien Baauw, Wichmond. Organist Atze Douma en koster Chris Vrogten.
Uitgangscollecte: Plaatselijk jeugdwerk.

Donderdag 25 oktober 15.00 uur Hyndendael: Ds. Dirk Engelage, Vorden.

Zondag 28 oktober 10.00 uur: Ds. Elise Roth-Wijnands. Organist Steef Oosterbeek en koster Jan Hagenbeek. Bijbelzondag. Medewerking ensemble Ancora uit Doetinchem.
Uitgangscollecte: Stichting SONOM. Deze stichting steunt de Malawi-missie van Chuck van de Vlasakker uit Hummelo.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013