De tarieven voor het jaar 2020, zoals vastgesteld door de kerkrentmeesters. De tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2020 tot nadere besluitvorming.

       
       
       
Rubriek Omschrijving Eenmalig  
Huur graf (grafrecht) graf €1.005,00  
(voor periode van 30 jaar) kindergraf (op nieuwe deel van de begraafplaats) € 495,00  
  urnengraf € 495,00  
  bijplaatsing urn bij graf € 242,50  
  verlenging met 10 jaar voor graf € 245,00  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf

€ 135,00

 
       
Algemeen onderhoud graf €1.815,00  
(voor periode van 30 jaar) geplaatste urn / asbus € 905,00  
  elke bijgeplaatste urn / asbus in kelder of graf € 452,50  
  uitstrooien as € 452,50  
  verlenging met 10 jaar voor graf € 492,50  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf graf € 245,00  
       
    Leden niet-leden
Begrafenis / crematie grafdelven € 475,00 €  712,50
  herbegraven € 945,00 €1.417,50
  plaatsing urn met kelder € 205,00 €  307,50
  plaatsing urn zonder kelder € 162,50 €  243,75

 

bijplatsing van volgende urn € 182,50 €  273,75
  uitstrooien as € 127,50  €  191,25
  overluiden €  56,00 €   84,00
  luiden bij begrafenis  €  56,00 €   84,00 
Gebruik kerk rouwdienst incl ds, luiden, organist, koster *) € 452,50 € 678,75
  huwelijksdienst incl ds/organist/koster *) € 452,50 € 678,75
  huwelijksjubileum *) € 452,50 € 678,75
  geluidsman        - €  50,00
Kerkelijk bijstand predikant bij crematie, niet vanuit onze kerk € 325,00 € 485,00
  predikant bij huwelijk (niet vanuit onze kerk) wel bijbel € 325,00 € 485,00
       
Drukwerk liturgie per stuk € 1,30 € 2,45
       
  *) Totaaltarief is opgebouwd uit:    
  gebouw, incl. koster € 130,00 € 195,00
  predikant € 222,50 € 330,00
  organist € 100,00 € 150,00
   Totaal € 452,50 € 675,00
  Wanneer geen predikant en/of organist wordt ingehuurd wordt het betreffende deel van het tarief niet in rekening gebracht.    
       

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013