vanaf 01-01-2021 tot nadere besluitvorming.

       
       
       
Rubriek Omschrijving Eenmalig  
Huur graf (grafrecht) graf €1.015,00  
(voor periode van 30 jaar) kindergraf (op nieuwe deel van de begraafplaats) € 499,50  
  urnengraf € 499,50  
  bijplaatsing urn bij graf € 244,50  
  verlenging met 10 jaar voor graf € 247,50  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf € 136,50  
Reserveren (voor periode van 10 jaar)  graf (op oude deel van de begraafaplaats) € 250,00  
Algemeen onderhoud graf €1.832,50  
(voor periode van 30 jaar) geplaatste urn / asbus € 912,50  
  elke bijgeplaatste urn / asbus in kelder of graf € 457,00  
  uitstrooien as € 457,00  
  verlenging met 10 jaar voor graf € 497,50  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf graf € 247,50  
       
    Leden niet-leden
Begrafenis / crematie grafdelven € 479,50 €  719,25
  herbegraven € 954,50 €1.431,75
  plaatsing urn met kelder € 207,00 €  310,50
  plaatsing urn zonder kelder € 164,00 €  246,00

 

bijplatsing van volgende urn € 184,00 €  276,00
  uitstrooien as € 128,50  €  192,75
  overluiden €  56,00 €   84,00
  luiden bij begrafenis  €  56,00 €   84,00 
Gebruik kerk rouwdienst incl ds, luiden, organist, koster *) € 457,00 € 685,50
  huwelijksdienst incl ds/organist/koster *) € 457,00 € 685,50
  huwelijksjubileum *) € 457,00 € 685,50
  geluidsman        - €  50,00
Kerkelijk bijstand predikant bij crematie, niet vanuit onze kerk € 328,25 € 492,38
  predikant bij huwelijk (niet vanuit onze kerk) wel bijbel € 328,25 € 492,38
       
Drukwerk liturgie per stuk € 1,30 € 2,45
       
  *) Totaaltarief is opgebouwd uit:    
  gebouw, incl. koster € 132,00 € 198,00
  predikant € 225,00 € 337,50
  organist € 100,00 € 150,00
   Totaal € 457,00 € 685,50
  Wanneer geen predikant en/of organist wordt ingehuurd wordt het betreffende deel van het tarief niet in rekening gebracht.    
       

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013