Diaconaal werk plaatselijk
De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die, door wat voor een oorzaak dan ook, in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een  (financieel) beroep op de diaconie doen. 

De diakenen bezoeken in overleg met en ter vervanging van de wijkouderlingen, de zieken uit Hummelo en bieden hen ter bemoediging een bloemetje aan. Rond Kerst en Pasen ontvangen de bewoners van “Hyndendael” een attentie. Gemeenteleden die rond die tijd in het ziekenhuis liggen of in een verpleeghuis verblijven, worden bezocht en krijgen een fruitmandje.

Tevens collecteert de diaconie tijdens en na de eredienst. In de dienst in één rondgang voor diaconie en kerk. De diaconie of de kerkrentmeesters geven iedere week aan voor welk specifiek doel de opbrengst van de uitgangscollecte is bestemd. Wanneer voor welk doel wordt gecollecteerd wordt gepubliceerd in ons kerkblad KerkLevenin onder Hummelo. ZUe hiervoor Menu onder kopje Kerkleven in.

Al ruim 50 jaar verzorgt een groep Hummeloërs op zondag het vervoer van bewoners van Verpleeghuis “Den Ooiman” naar de kerkzaal. Iedere zondag is er om 9.30 uur een groep aanwezig om mensen (veelal in rolstoel) naar de kerkzaal te brengen. Eens per 4 weken ben je aan de beurt. Info: Anne Marie Smeitink-Oosterink, 0314-382341ooiman 27 10 2013 038

 

 

 

 

 

 

 

Diaconaal werk wereldwijd
De diaconie heeft diverse projecten waaraan zij extra aandacht besteedt.


“Poor People’s Fund”
De doelstelling van deze stichting is financiële bijstand geven voor medische behandeling en basisonderwijs in o.a. Zambia. Voor meer informatie: www.poorpeoplesfund.com
Via onze gemeenteleden de heer en mevrouw Mante zijn wij met deze stichting in contact gekomen.

“Handen ineen voor Gambia”
De Stichting die dit behartigt is opgericht in 1999. Ze zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg voor kansarme kinderen in Gambia (West Afrika). (informatie: www.gambia-hah.nl)
Contact is tot stand gekomen via Ida Klaver uit Beek.

“Stichting Barmuja”
Deze stichting zet zich in voor het welzijn van de mensen die wonen in Etiopië. Tot maart 2015 was dat voornamelijk in Barmulja, een klein dorp in het zuiden zo'n 330 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba in Ethiopië. Zij hebben een nieuwe school laten bouwen en zijn bezig geweest met waterprojecten. Zij richten zich nu op het dorp Ababy Bisare, ook in het zuiden van Ethiopië, 75 km verwijderd van Sodo. Er leven ongeveer 10.000 mensen in het midden van de Rift Valley in ongelofelijk moeilijke omstandigheden. Honger en dorst zijn er de orde van de dag. Zij willen zich ervoor inzetten om ook daar schoon drinkwater voorzieningen te maken
(informatie: www.barmuja.nl)
Dit project heeft ons gemeentelid mevrouw Leneman ons aanbevolen op grond van haar eigen persoonlijke contacten.

"SHEHATA" (Stichting Helping Hand to Tanzania)
De Stichting Helping Hand to Tanzania (Shehata) opgericht in 1994 heeft tot doel om weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania in Oost-Afrika te helpen. Dit project heeft onze predikant Elise Wijnands ons aanbevolen. Dit project doen wij samen met de diaconie van Protestantse Gemeente "Rijnwaarden" waar Elise ook predikant is.
Voor meer informatie zie: www.Stichtingshehata.wordpress.com

Stichting "SONOM" Malawi
De Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi steunt het neurologisch onderwijs op academisch niveau in met name Malawi.
Een noodkreet van College of Medicin van de University of Malawi zorgde ervoor dat Chuck van de Vlasakker, neuroloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem in 2017 naar Malawi reisde om zich enkele weken in te zetten voor de artsenopleiding. Dat moest voor eigen rekening, in Malawi was daar geen geld voor.
Het was de aanzet om steun te vergaren voor de missie van Hummeloër Chuck. Mede door onze financiële bijdrage kunnen elk jaar nieuwe artsen hun opleiding voltooien. Ook doelen die daarmee verband houden worden ondersteund. Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood Ieder jaar in september vindt in Hummelo de najaarsactie van Sam’s Kledingactie weer plaats en wordt georganiseerd door onze diaconie. Dit jaar is het op 26 september vanaf 10:00-12:00 uur. Waarbij nog bruikbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken ingezameld wordt. De netto-opbrengst van de najaarsactie 2020 is bestemd voor mensen in nood in Etiopië. Uw bijdrage via het inbrengen van kleding, schoenen e.d. krijgt een waardevolle bestemming. Voor nadere informatie over Sam’s Kledingactie en het gesteunde project zie: www.samskledingactie.nl

In alle bovengenoemde gevallen gaat het om kleinschalige projecten, waarbij rechtstreekse contacten tussen gevers en ontvangers ervoor zorgen dat er weinig tot geen gelden “onderweg” blijven hangen.

Ook zijn er verschillende projecten waar landelijk aan mee gewerkt wordt in het kader van Kerk in Actie, o.a.: Werelddiaconaat, Kinderen in de knel, Noodhulp en de Zending. Hiermee bereiken wij in zeer hoge mate de gestelde doelen.
Hieronder worden nog een paar projecten beschreven waar wij aandacht aan schenken.

Vakantiepret voor Kinderen in Armoede NL. Wat betekent opgroeien in armoede voor kinderen? Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Opgroeien in armoede betekent vaak niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak minder goed mee op school door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo moeten zijn, kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee kunnen doen.

Ook in 2019 was er weer inzameling voor de voedselbank. Dinsdag 10 december 2019 vanaf 16:00 tot 19:00 kunt u goederen hiervoor in de kerk afgeven. Bij de Spar staat die week ook een winkelwagen voor de Voedselbank.

Tijdens de Kerstmarkt was op zaterdag 14 december 2019 om 10:00 uur een ochtendkoffie/theeochtend in “De Ruimte” naast de kerk.

De diaconie organiseert ook koffieochtenden op zondagen na de kerkdienst als onze eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat. Op deze ochtenden is er koffie, thee en limonade en ook aandacht voor u; vanaf 11:00 tot 12:00 in “De Ruimte” naast onze kerk. 

Informatie over de gehouden en te houden collectes wordt maandelijks weergegeven onder het kopje kerkleven in (rechtsboven onder Menu)

 

De Diaconie van onze Kerk te Hummelo doet mee aan Niet Alleen.

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? U bent #Nietalleen.   

 

 

 

De telefonische voorleesbrigade:

Wij ontmoeten u via de telefoon 

Wilt u ook voorgelezen worden door de telefoon?

Of kent u iemand voor wie dit iets is?  

Een vrijwilliger van de telefonische voorleesbrigade belt u dan op voor een gesprekje en een verhaal.

Samen met de vrijwilliger spreekt u af wanneer u voorgelezen wordt. En samen kiest u een verhaal of een gedicht uit. Dit kan ook in het dialect. Zo bent u er toch even uit terwijl u in uw eigen huis zit. Na afloop praat u nog even na met de vrijwilliger en spreekt u af voor de volgende keer. 

Het telefonisch voorlezen is gratis en wordt u aangeboden door de Gruitpoort in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek en Liemers. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer:

0314-340943 of 0314-357430

 

 

Tijdschriftenruil door vrijwilligers georganiseerd.

In deze Corona-tijden een beetje extra aandacht en wat afleiding voor de (al dan niet gedwongen) thuisblijvers.

Met een aantal inwoners, waaronder bewoners van het pand Zandewierde die graag iets willen doen, worden er tijdschriften verzameld en vervolgens gesorteerd. Dit wordt in papieren tassen gedaan. Soms zit er ook een aardigheidje bij in de vorm van een kaartjes of iets lekkers.

Daarna wordt dit naar oudere en/of kwetsbare mensen in Hummelo gebracht.

Ook staat voor Huys 1810 een bak met tassen om te ruilen.

Voor de mensen die dat zelf kunnen en willen wordt er op verzoek ook geruild. Aan deze tas zit een briefje met een contactadres. Inmiddels worden er meer dan 70 tassen aangemaakt.

Wilt u ook in aanmerking komen voor zo’n tas met tijdschriften? Of kent u mensen die zo’n oppeppertje kunnen gebruiken in het verzorgingsgebied van Hummelo? Dan kunt dit doorgeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groeten van Brenda Rexwinkel, Marion Elsinga, Yorsalem Tadese en Elly Smeitink

U mag zich ook telefonisch aanmelden via onze Diaconie Kerk Hummelo. Te bereiken via 06-54920587

 

ANNULERING van IKA Vakantieweken dit jaar.

Door de maatregelen en de verwachtte ontwikkelingen ter bestrijding van het coronavirus heeft het bestuur doen besluiten de Ika vakantieweek te annuleren

Wij vinden het erg jammer dat deze vakanties niet door kan gaan, maar in het belang van de veiligheid en gezondheid van u en de medewerkers is het niet verantwoord met een groep mensen samen te komen waarbij we de maatregelen van de overheid volledig respecteren.

De gasten ontvangen deze week schriftelijk bericht van de annulering.

We hopen u in de toekomst weer een vakantieweek aan te kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

Namens het IKA bestuur Achterhoekliemers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Diakenen: Rikie Evers-Maalderink, Rita Hector-de Groot en Peter Vels 

ANBI:

Begroting 2019 en Jaarrekening 2019

zie hiervoor Menu onder het kopje ANBI is een aparte verantwoording van de Diaconie over het jaar 2019

 


Contactpersoon: Rita Hector-de Groot
(secretaris)
Keppelseweg 23, 6999 AN Hummelo
06-54920587
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013