De godsdienstles wil kinderen helpen:

· om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
· om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie;
· om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
· om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven,
  levensovertuigingen en culturen.  

De kinderen moeten zich hiervoor, ruim vóór het nieuwe schooljaar,
opgeven via een brief die door de school aan de kinderen meegegeven
wordt voor de ouders.

De lessen worden gegeven door mevrouw Tineke Ubbens uit Brummen. Zij geeft les aan de groepen 3, 4 en 6.
In onderstaande brief stelt zij zich aan u voor.

Godsdienstig Vormingsonderwijs

Beste Ouders,

In deze brief wil ik mezelf aan u voorstellen en iets vertellen over mijn lessen GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs). Mijn naam is Tineke Ubbens en ik woon met mijn man in Brummen; de laatste van mijn drie dochters is onlangs uitgevlogen. Als bevoegd docent in het Basisonderwijs met specialisatie in GVO geef ik nu tien jaar GVO in de regio. Dat doe ik met veel plezier, want het werken met de kinderen en de thema's inspireert me bijzonder.

Even iets over de achtergrond van de GVO-lessen. Veel gezegden en spreekwoorden die de Nederlandse taal rijk is, zijn afkomstig uit de Bijbel. Bijvoorbeeld: 'weten waar Abraham de mosterd haalt'. Ook in de kunst wordt vaak verwezen naar bijbelverhalen. Doordat deze verhalen de basis van onze cultuur vormen, hebben we daar ook in deze tijd nog mee te maken. In de GVO-lessen maken kinderen kennis met deze verhalen en de betekenis van christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen. De kinderen worden gestimuleerd in hun eigen levensbeschouwelijke of religieuze ontwikkeling, doordat zij alle ruimte krijgen om hun eigen mening te vormen en hun eigen antwoorden op levensvragen te zoeken. Daar is een mens nooit mee uitgeleerd; zelf ervaar ik het leven nog steeds als een zoektocht en het is mooi deze weg samen met andere mensen(kinderen) te gaan.

Veel materiaal van mijn GVO-lessen ontleen ik aan de methoden van Hemel en Aarde en Het verhaal centraal, waarin religieuze thema's aangedragen worden. In elke les krijgen deze thema's een concrete vorm. Zo breng ik een gedicht of een verhaal, in combinatie met een klein toneelspel, een kringgesprek, een tekening, een rollenspel, een verhaal verder schrijven, een lied of een knutselwerkje. Op die manier leven de kinderen zich echt in en worden ze gestimuleerd om hun fantasie te gebruiken. De lessen worden vaak in een blok aangeboden, een serie van 5 à 6 verhalen met een zelfde thema. Iedere les belicht een ander onderwerp binnen dat thema. Een voorbeeld is het thema 'Geluk'. Vanuit diverse gezichtspunten benader ik dit thema in 6 lessen aan de hand van vragen als: Wat is geluk? Kun je geluk een handje helpen? Maakt geld gelukkig? Hoe gaat Jezus om met mensen die niet gelukkig zijn in hun leven? Wat betekent geluk voor een Boeddhist?

Andere thema's zijn: Magie, Gebedshuizen, Water(symbool voor nieuw leven, symbool voor chaos en gevaar), Dromen en Visioenen, Franciscus, Maria(als joods meisje, moeder, weduwe), Abraham, Egypte(vrijheid en onderdrukking) Koning,Held. Veel verhalen komen uit de bijbel. Naast verhalen uit het Jodendom en Christendom gebruik ik ook verhalen uit het Boeddhisme, de Islam, het Hindoeïsme en uit de Wereldliteratuur.

Uiteraard ga ik met de kinderen door het jaar heen met de Jaarfeesten: Kerstmis, Pasen, Pinksteren.St.Maarten. Dit is natuurlijk slechts een korte impressie, voor verdere informatie kunt u altijd, via de school, contact met mij opnemen en u kunt ook bij onderstaande websites terecht.

Met vriendelijke groet,

Tineke Ubbens

www.pcgvo.nl , www.hetverhaalcentraal.nl www.hemelenaarde.nl

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013