Het is mogelijk het kerkgebouw te huren.
Voor huur in relatie tot een uitvaart kunt u contact opnemen met mevrouw Leida Wenneker-Kuperij(0314 381724 of 06 18061384).
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met: Hans Nusselder (0314-381973 of 06-12355856)
De tarieven van de Protestants Gemeente Hummelo vindt u hier.

Voor overige huur kunt u ook contact opnemen met Leida Wenneker, coördinator van 'De Ruimte' en het multifunctionele kerkgebouw: 0314-381724

 

Voorzijde De Ruimte

In de zomermaanden is de kerk op zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur, zodat een ieder de kerk in kan lopen om rond te kijken of een moment stil te zijn. Er is informatie over het kerkgebouw en over de geloofsgemeenschap.

Achter in de kerk is een plek ingericht voor een moment van stilte, van meditatie. Er kan een kaars worden aangestoken ter ondersteuning van een gedachte, een gebed. ook kan een gedicht / lied meegenomen worden.

Wie moeite heeft om op eigen gelegenheid ter kerke te gaan, kan contact zoeken met zijn/haar wijkouderling. Er wordt dan gezocht naar een oplossing voor vervoer.

De hele kerk is voorzien van een ringleiding voor minder goed horenden.

De kerk is rolstoeltoegankelijk.

 

Door het multifunctioneel maken van het kerkgebouw en het realiseren van een aanbouw ten behoeve van kerkelijke- en niet-kerkelijke activiteiten, is er een bredere bestemming voor het kerkgebouw. Door het gebouw een bredere bestemming te geven dan voor de zondagse eredienst alleen, kan worden verzekerd dat de dorpskerk ook op langere termijn voor de gehele Hummelose bevolking een belangrijke en samenbindende functie zal kunnen (blijven) vervullen.

De aanbouw heeft de naam "De Ruimte" gekregen en heeft de volgende functies:
Gebruik voor allerlei kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten. Gebruik als dorpshuis voor alle mogelijke verenigingen en instellingen in het dorp. Gebruik als foyer bij een bijeenkomst in de multifunctioneel gemaakte kerk. De mogelijkheid om voorafgaande aan een rouwdienst afscheid te nemen van een overledene, of als extra ruimte bij een druk bezochte uitvaartdienst.

Voor inlichtingen of reserveringen van het multifunctionele kerkgebouw en "De Ruimte" kunt u terecht bij Leida Wenneker-Kuperij. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de tarieven.

Zie ook de website www.dorpshuishummelo.nl  

WAT IS ER DE KOMENDE TIJD TE DOEN IN ONS MULTIFUNCTIONELE KERKGEBOUW:

 

Zanglokaal Doetinchem

CONCERT

  a capella koormuziek

 

Aan het einde van een intensieve zangweek presenteren we graag de resultaten in een slotconcert met een mix van klassieke - , lichte - en volksmuziek

Jazzy intermezzo door
Peter van den Bremen – klarinet
Karel Giltay – piano  

o.l.v. Dineke de Roo

Vrijdag 26 juli 2019
Aanvang 20.00 uur (kerk open 19.30 uur)

Vrij entree / open schaalcollecte bij de uitgang
Dorpskerk Hummelo Dorpsstraat 22, 6999 AD Hummelo

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013